Fiscaal Proces

Naar de rechter. Een fiscaal proces tegen uw belastingaanslag of boete.

Tegengas op elk niveau.

Fiscale procesvoering omvat contacten met de Belastingdienst in alle aspekten: begeleiden, adviseren, onderhandelen en natuurlijk ook procederen. Het formeel belastingrecht heeft aan belang gewonnen. Diverse oorzaken zijn hiervoor aan te geven, zoals het streven naar eenheid van beleid bij de Belastingdienst, de invloed van de Algemene wet bestuursrecht op het fiscaal procesrecht, de extreme verhoging van de fiscale boetes en de invoering van een tweede feitelijke instantie in belastingprocedures.

Hoe is Quintax u van dienst?

In de eerste plaats is het belangrijk te weten wat uw rechten en verplichtingen zijn. Het werkterrein van onze specialisten fiscale procesvoering is daarom breed. Het strekt zich uit van het begeleiden van belastingcontroles en verzoeken om informatie door de Belastingdienst tot het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst om te komen tot een compromis. Natuurlijk hoort ook de advisering over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en fiscale boeten hierbij.

Wordt toch een aanslag opgelegd of een teruggaafverzoek afgewezen waarmee u zich niet kunt verenigen, dan zal het aankomen op een fiscale procedure. Quintax voert deze van begin tot het einde. Dus vanaf het instellen van bezwaar bij de Belastingdienst, het voeren van de beroepsprocedure voor de rechtbank en het hoger beroep bij het gerechtshof, tot aan cassatie voor de Hoge Raad. Quintax biedt ook ondersteuning in de vorm van een beoordeling van uw procespositie, tactische procesondersteuning of een second opinion.

Wat is uw voordeel?

Wanneer onze specialisten u bijstaan, hebt u de zekerheid dat uw geschil met de fiscus op de meest adequate wijze wordt behandeld.

Waarom Quintax?

De specialisten van Quintax hebben ruime ervaring met de verschillende belastingen, zoals de inkomsten-, vennootschaps-, dividend-, loon- en/of omzetbelasting. Quintax pakt uw casus aan via een geïntegreerde benadering waarin materieel en formeel belastingrecht net zo belangrijk zijn als de gewenste uitkomst. Quintax garandeert dat uw belangen bij een discussie of geschil met de Belastingdienst zowel formeel als inhoudelijk zo goed mogelijk worden behartigd. Met recht dus tegengas op maat!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *